KATALOG KWALIFIKOWANYCH NASION ZBÓŻ OZIMYCH 2020 r. DOSTĘPNYCH W NASZEJ FIRMIE.
Jęczmień
ozimy
wielorzędowy
KWS HIGGINS
Odmiana wielorzędowa o „mistrzowskiej wydajności”, charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania na terenie całego kraju. Posiada dobrą odporność na wyleganie i bardzo dobrą zimotrwałość 4,5. Grube ziarno – MTZ 49,7 . Posiada elastyczny termin siewu (możliwość siewu w terminach optymalnych i opóźnionych). Odmiana odporna na wirus żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1.
C1
Jęczmień ozimy wielorzędowy
JAKUBUS
Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU. Typ kompensacyjny, o średnie dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie. Wysoka zimotrwałość (5). Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.
C1
Jęczmień ozimy dwurzędowy
SU VIRENI
Bardzo wysoka odporność na wyleganie „8” – wg COBORU,
Wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej,
Doskonale wykształcone ziarno (MTZ = 55,3g a1 oraz waga hektolitra 69 kg/hl a1). Odporna na wirus żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1, zimotrwałość 4,5.
C1
Jęczmień
ozimy
dwurzędowy
SANDRA
® Bardzo wysoki potencjał plonowania ® wczesny termin kłoszenia ® dłuższy okres nalewania ziarna ® wysoka odporność na wyleganie.
C1
Jęczmień ozimy dwurzędowy
RETURN
NOWOŚĆ
Return to najnowsza odmiana jęczmienia dwurzędowego paszowego firmy DANKO. Wykazuje rewelacyjną plenność we wszystkich rejonach uprawy jęczmienia. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem kłoszenia i dojrzałości. Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie wysoką na: pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, oraz rdzę jęczmienia. Jest odmianą krótko słomą o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Posiada piękne grube ziarno (55 – 65 g) o doskonałym wyrównaniu. Wysoka zawartość białka sprawia, że jest doskonałym komponentem paszowym. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 250 – 290 ziaren kiełkujących na 1 m2 (140 -160 kg)
C1
Pszenżyto
ozime
KWS RHENIO
Nowa odmiana pszenżyta ozimego o wczesnym terminie dojrzewania, przy zachowaniu wysokiego poziomu plonowania. Bardzo dobra mrozoodporność na poziomie pszenicy Julius 5. Wysoka podatność na działanie regulatora wzrostu poprawia odporność na wyleganie. Znakomita zdrowotność – wysoka odporność na mączniaka i rdzę brunatną. Zalecana norma wysiewu na glebach średnich w optymalnym terminie siewu 270 – 330 ziaren/1m2 (140-160 kg/ha).
C1
Pszenżyto
ozime
ROTONDO
Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski, Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka, Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.
C1
Pszenżyto
ozime
TADEUS
NOWOŚĆ
Nowe pszenżyto krótkosłome wyróżniające się zimotrwałością (5,5) i odpornością na suszę. Charakteryzuje się wysoką masą tysiąca ziaren (47,5 g w COBORU) i najwyższą odporności na porastanie (7 pkt. W skali COBORU). Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania i odporność na choroby. Zalecana do siewu od 20 września (260-290 ziaren/m2) do 20 października (330-360 ziaren/m2).
C1
Pszenżyto
ozime
ORINOKO
Pszenżyto Orinoko to najnowsza, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku, Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej, bardzo odporna na choroby, Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0, Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie, Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.
C1
Pszenżyto
ozime
MELOMAN
Pszenżyto Meloman cechuje się doskonałym potencjałem plonowania, niskimi wymaganiami glebowymi, bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, bardzo dobrą mrozoodpornością 5,5, wysoką odpornością na porastanie ziarna w kłosie 6, wysoka odporność na choroby grzybowe, ziarno duże bardzo dobrze wyrównane.
C1
Pszenżyto
ozime
AVOCADO
Król słabych gleb. Odmiana pszenżyta hodowli DANKO o tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych. Nr 1 na słabe gleby. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 9. Avokado należy od odmian o średniej wczesności o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie to 300 – 350 kiełkujących ziaren na m2 tj. 150 – 175 kg.
C1
Pszenżyto
ozime
BELCANTO
Kumulacja korzyści. Belcanto to pszenżyto ozime charakteryzujące się rekordowo wysokim poziomem plonowania na terenie Polski oraz Niemiec. Numer 1 w plonie w latach 2016 – 2019. Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno glebowych. Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości IVa i IVb. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość 5,5. Pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Norma wysiewu w optymalnych warunkach siewu to 300 – 340 kiełkujących nasion na m2 140 – 160 kg.
C1
Pszenżyto
ozime
PROBAS
NOWOŚĆ
Pszenżyto o wysokim potencjale plonowania 112% wzorca w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Odmiana o bardzo wysokiej zimotrwałości i mrozoodporności 6 w 9 stopniowej skali. Bardzo duża odporność na wyleganie. Odmian krótkosłoma. Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie 280 – 320 kiełkujących nasion na m2.
C1
Pszenica
ozima
KWS LOFT
Zdecydowanie najwyższy poziom plonowania – najwyższe plony ziarna w doświadczeniach rejestrowych w Polsce, 118% wzorca na poziomie a1 i 112% wzorca na poziomie a2, Znakomite parametry jakościowe ziarna – bardzo wysoka i stabilna liczba opadania, nawet w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych. Parametry ziarna grupy A. Zdrowe źdźbło oraz liście – rewelacyjna odporność na najważniejsze choroby występujące w pszenicy, szczególnie wysoka odporność na mączniaka, choroby podstawy źdźbła oraz rdzę brunatną, Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie – polecana do technologii intensywnej.
C1
Pszenica
ozima
TONNAGE
Pszenica paszowa grupy C. TONNAGE to aktualna rekordzistka w plonowaniu wśród pszenic w dwuleciu doświadczeń rejestrowych COBORU 2017 – 2018. Znakomite plonowanie tej odmiany jest wynikiem bardzo wysokiej masy tysiąca ziaren – ok. 50 g oraz bardzo silnego krzewienia, dzięki któremu wytwarza dużą liczbę kłosów. Ze względu na ciążki kłos, nawet przy dość niskich roślinach (ok. 86 cm), jednym z ważniejszych elementów jest skrócenie źdźbła. Pszenica TONNAGE charakteryzuje się wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby i przydatnością na lżejsze i mniej zasobne gleby. Optymalna norma wysiewu 310-350 nasion/m2( 150-170 kg/ha).
C1
Pszenica
ozima
LAWINA
NOWOŚĆ
Zalew PLONU! Jedna z najnowszych pszenic ozimych hodowli DANKO zarejestrowanych w Polsce w 2019 r. Charakteryzuje się rekordowo wysokim poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy. Posiada nadzwyczajną odporność na choroby, szczególnie na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, DTR, rdzę żółtą i brunatną. Dobrze się sprawdza monokulturze zbożowej i siewie po kukurydzy. Odmiana niewysoka, wczesna o bardzo dobrej zimotrwałości 4,5. Ma bardzo dobrą krzewistość. Zalecana norma wysiewu 300- 350 ziaren na m2 160m- 180 kg/ha
C1
Pszenica
ozima
OPOKA
NOWOŚĆ
Nowa Polska odmiana na suszę i mróz. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka i glutenu. Posiada grube, dobrze wyrównane i ciężkie ziarno. Doskonała jakość wypiekowa i parametry jakościowe. Posiada podwyższoną odporność na suszę. Doskonale radzi sobie na słabszych i mozaikowatych glebach. Podwyższona tolerancja na jony glinu. Bardzo dobra zimotrwałość 4,5 – 5. Rośliny wysokie o średnim terminie dojrzewania.
C1
Pszenica
ozima
EUFORIA
Pszenica jakościowa klasy A/E, ziarno ciężkie dobrze wyrównane. Odmiana o bardzo dużym potencjale plonowania i rewelacyjnej zimotrwałości. Po ostrej zimie w 2016 roku COBORU oceniło zimotrwałość EUFORII na 6 stopni. Odmiana odporna na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie, wysoką tolerancją na obniżone pH gleby 6/9, oraz wysoką odpornością na porastanie ziarna w kłosie 6/9 co pozwala na uzyskanie dobrych parametrów jakościowych nawet podczas mokrych żniw.
C1
Pszenica
ozima
BOSPORUS
Rekordowa plenność! Wysoka zdrowotność. Bosporus to nowa wysokoplenna odmiana pszenicy ozimej zarejestrowana w Polsce i Niemczech w 2019 r. Jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Polsce. Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B). Bardzo dobra odporność na choroby. Zimotrwałość 4. Bardzo dobra krzewistość, przydatna jest również do opóźnionych siewów. Norma wysiewu w optymalnym terminie 300 – 350 kiełkujących ziaren 150 – 170 kg/ha
C1
Pszenica
Ozima
Oścista
VIOLA
Odmiana przydatna do siewu w monokulturze zbożowej. Nadaje się także do późnych siewów po kukurydzy i burakach. Viola plonuje wysoko, wykształcając ziarno o dużym MTZ oraz dobrym wyrównaniu. Wykazuje dużą zdolność do przetrwania w warunkach suszy. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością 5. Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie 150 – 180 kg.
C1
Żyto ozime
Dankowskie
Granat
Żyto Dańkowskie GRANAT jest odmianą populacyjną o wyjątkowej plenności również w monokulturze. Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania, przydatna do uprawy na stanowiskach słabszych. Posiada bardzo dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową. Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych predysponuje je do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze. Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu nasion. Szybkie wschody, nawet w czasie suszy. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu 240-260 kiełkujących nasion na 1 m2 (około 80 – 90 kg/ha tj. 2 jednostki siewne).
C1
Inne odmiany pszenic dostępne na zamówienie.
Agricel Poniec
RYDZYŃSKA 25
64-125 PONIEC
TEL: 884 219 111
Fachową poradę znajdziecie tutaj: biuro@agricel.pl jacek.twardowski@agricel.pl +48660783539

agricel

poniec

agricelponiec