Blattin® – Rumen Aktiv

Mieszanka Aktywnych Żywych Drożdży Levucell®

Zapewnia poprawę efektywności żywienia i zdrowotności przeżuwaczy poprzez:

  • stabilizację pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
  • stymulowanie mikroorganizmów żwacza,
  • usprawnienie aktywności enzymatycznej i celulolitycznej żwacza,
  • poprawę i utrzymanie beztlenowego środowiska żwacza

Blattin® Start Lac – gliceryna

Płynny koncentrat energetyczny dla krów przeciwko ketozie.

Gliceryna wchodząc w skład pasz stanowi doskonałe źródło energii. Jest chętnie pobierana przez zwierzęta z powodu słodkiego smaku. W celu podniesienia energii oraz zwiększenia pobrania paszy jest szczególnie zalecana w okresie okołoporodowym i w pierwszej fazie laktacji, dzięki temu krowy są zabezpieczone przed ujemnym bilansem energetycznym. Gliceryna jest wykorzystywana przez krowę do budowy cukru we krwi.