Uprawa kukurydzy to jedna z najbardziej rozpowszechnianych upraw w Polsce. Rolnicy wybierają ją nie tylko ze względu na łatwość w uprawie, ale także ze względu na wyniki zbiorów i zyski, które są zadowalające. Jeżeli potrzebujesz odmiany na ziarno, kiszonkę czy też o uniwersalnym przeznaczeniu, zapraszamy! Nasza firma zajmuje się sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego, w tym także nasion kukurydzy, spośród których każdy dobierze odmianę odpowiadającą jego standardom. Ponadto oferujemy wszystkim klientom fachowe doradztwo oraz nasiona wysokiej jakości zarówno polskich jak i zagranicznych hodowców, takich jak:

OFERTA NASION KUKURYDZY W SEZONIE 2021

NAZWAHodowca odmianyFAOTYPOPAK.CHARAKTERYSTYKA
BRIGADOSAATBAU250K80 tyś.Odmiana Brigado została zarejestrowana w Polsce na kiszonkę w 2018 roku. To przede wszystkim odmiana NUMER 1 z najlepszym wynikiem plonu suchej masy (ok. 220 dt/ha) wśród wszystkich 23 odmian badanych w grupie średnio-wczesnej COBORU w latach 2016-2017. Wymaganie glebowe średnie i lepsze. Rekordowo wysokie rośliny. Zaprawione w technologii OPTI PLUS.
Mas 43.PMaisadour280-290Z80 tyś.Mas 43.P to nowa odmiana z firmy Maisadour. Odmiana ta ma bardzo wysoki potencjał plonowania. W województwie Podkarpackim na poletkach doświadczalnych w roku 2018 zajęła drugie miejsce z wynikiem 15 t/ha suchego ziarna. W tym – 2019 roku zaskoczyła rekordowym plonem 17,1 t/ha przy wilgotności 14%. Jest to odmiana waterlock – dobrze znosi okresowe niedobory wody. Ziarno typu DENT, kolba typu Fix. Bardzo dobra odporność na wyleganie.
HULKMaisadour250K/Z80 tyś.Wysokie rośliny o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu zapewnia wysokie plony kiszonkowe. Kolba typu flex to bardzo pożądana cecha w uprawie na ziarno. Wysoka wartość żywieniowa i zawartość skrobi. Silny stay green oraz świetne warunki adaptacyjne do uprawy na różnych kompleksach glebowych w całym kraju.
DANUBIOSAATBAU240Z/K80 tyś.DANUBIO to odmiana która ma wielu zwolenników zarówno w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę. DANUBIO wykształca długie, bardzo dobrze zaziarnione kolby, oraz wysokie bardzo masywne rośliny o grubej, mocno ulistnionej łodydze. Uzyskuje najlepsze wyniki plonu zielonki, plonu suchej masy, czy plonu jednostek pokarmowych z hektara. Mocny stay-green i niższa zawartość włókna wpływają na wysoką strawność. Zaprawiona w technologii OPTI PLUS. Przydatna do uprawy na słabszych stanowiskach.
DKC 3350DEKALB BAYER250Z/K50 tyś.Wysoki potencjał plonowanie zarówno na ziarno jak i na kiszonkę. Rośliny wysokie o mocnych łodygach i silnym systemie korzeniowym, nie wylegają. Wysoka tolerancja na fuzarium kolb. Wysoka zawartość skrobi i dobra strawność włókna. Koszulki okrywające kolbę są luźne co ułatwia oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania.
BAOBI CSCaussade250-260K80 tyś.Nowa odmiana zarejestrowana na kiszonkę z początku 2018 r. Odmiana polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych w tym na glebach słabszych i mozaikowatych. Rośliny o mocnej budowie z dobrym efektem stay-green co wydłuża optymalny okres zbioru na kiszonkę. Wielkie dobrze za ziarnione kolby. Odmiana odporna na okresowe niedobory wody i trudne warunki środowiska. W najnowszych wynikach plonowania na kiszonkę w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK 2019 zajęła 1 miejsce w grupie średniopóźnej!!!
Mas 26.RMaisadour260K50 tyś.Ogromne plonowanie na kiszonkę. Imponująca roślina i kolby deklasują konkurencję. Bezpieczna hybryda o dobrej agronomi. Dobry wigor i tolerancja na chłody. Bogata w skrobię kiszonka. Duże, bardzo wyrównane kolby i grube ziarno. Kolby typu FIX. Nadaje się do siewu na różnych kompleksach glebowych.
MADLENMaisadour240- 250K50 tyś.Nowa odmiana o bardzo wysokim plonie zielonej masy i regularnym plonowaniu w odmiennych warunkach. Doskonały udział skrobi dla wymagających hodowców. Rośliny chrakteryzujące się mocnym efektem stay-green i tolerancją na suszę(7).
ES CreativeEuralis240Z50 tyś.Odmiana ziarnowa, mieszaniec pojedynczy. Bardzo dobra adaptacja do lokalnych warunków stanowiska i przebiegu pogody. Bardzo szybkie dosychanie ziarna dzięki technologii Tropical Dent. Najnowsza genetyka umożliwia najwyższe i stabilne plony, szczególnie w trudnych warunkach. Doskonała odporność na wyleganie na każdym etapie rozwoju. Bardzo dobra odporność na głownię guzowatą(Ustilago). Odmiana dodatkowo zaprawiona w TECHNOLOGII OptiCoat+
FarragoSAATBAU250K/Z50 tyś.Mieszaniec trójliniowy o bardzo wysokich możliwościach wykorzystania. Gwarantuje znakomite parametry kiszonki i wysoki plon suchej masy. Posiada bardzo wysokie rośliny odporne na wyleganie i fuzariozę łodyg. Kolba o cienkiej osadce mocno wypełniona ziarnem w typie pośrednim (flint-dent) umożliwia uzyskanie doskonałej jakości kiszonki. Mocny wczesny wigor.  FARRAGO można uprawiać w rejonach o chłodnej wiośnie na glebach lekkich. Posiada wysoką strawność włókna. Odmiana zaprawiona w technologii OPTI Plus.
PopisHR Smolice270K/B50 tyś.Odmiana jedna z najwyższych w Smolickiej ofercie, wysoka odporność na fuzariozy potwierdzone w obu latach badań rejestrowych. Odmiana nadaje się na gleby słabsze i średnie. Charakteryzuje się dobrym efektem stay-green i tolerancja n suszę.
UłanHR Smolice270K/B50 tyś.Mieszaniec trójliniowy, ziarno typu semi dent o średnich wymaganiach glebowych. Wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych warunkach pogodowych (średnio 65,4 t/ha w skali kraju). Odmiana doskonała również do biogazowni.

Podane ceny są cenami netto +5%VAT