a. zboża ozime

b .zboża jare

c. kukurydza

d. rzepak ozimy

e. burak

f. warzywa