Katalog KWALIFIKOWANYCH NASION ZBÓŻ OZIMYCH 2021 r. 
GatunekODMIANAStopień kwalifikacji 
Jęczmień ozimy wielorzędowyKWS HIGGINS  Odmiana wielorzędowa o „mistrzowskiej wydajności”, charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania na terenie całego kraju. Roślina średniowysoka. Posiada dobrą odporność na wyleganie i bardzo dobrą zimotrwałość 4,5. Grube ziarno – MTZ 49,7 . Posiada elastyczny termin siewu (możliwość siewu w terminach optymalnych i opóźnionych). Odmiana odporna na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1.C1 
Jęczmień ozimy wielorzędowyJAKUBUS (Saaten Union)  Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU. Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie. Wysoka zimotrwałość (5). Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.C1 
Jęczmień ozimy dwurzędowySU VIRENI (Saaten union)  Bardzo wysoka odporność na wyleganie „8” – wg COBORU, Wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej, Doskonale wykształcone ziarno (MTZ = 55,3g a1 oraz waga hektolitra 69 kg/hl a1). Odporna na wirus żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1, zimotrwałość 4,5. Roślina niska.C1 
Jęczmień ozimy dwurzędowySANDRA (IGP)   Bardzo wysoki potencjał plonowania ® wczesny termin kłoszenia ® dłuższy okres nalewania ziarna ® wysoka odporność na wyleganie.  C1 
Jęczmień ozimy dwurzędowy  BIANCA (IGP) NOWOŚĆ    Odmiana zarejestrowana w 2020 roku. Rekordowo wysoki plon na obu poziomach agrotechniki świadczy o wyjątkowej zdrowotności odmiany. Wyróżnia się szczególnie tolerancją na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) ale także bardzo dobrym wyrównaniem ziarna i jedną z najwyższych not MTZ. Roślina średniowysoka o bardzo dobrej zimnotrwałości.  C1 
Jęczmień ozimy dwurzędowyRETURN (Danko)  Odmiana jęczmienia paszowego. Wykazuje rewelacyjną plenność we wszystkich rejonach. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem kłoszenia i dojrzałości. Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie wysoką na: pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, oraz rdzę jęczmienia. Jest odmianą krótkosłomą o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Posiada piękne grube ziarno  (55 – 65 g) o doskonałym wyrównaniu. Wysoka zawartość białka sprawia, że jest doskonałym komponentem paszowym. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 250 – 290 ziaren kiełkujących na 1 m2 (140 -160 kg).  C1 
Pszenżyto ozimeKWS RHENIO  Krótkosłoma odmiana pszenżyta ozimego o wczesnym terminie dojrzewania, przy zachowaniu wysokiego poziomu plonowania. Bardzo dobra mrozoodporność na poziomie pszenicy Julius 5. Wysoka podatność na działanie regulatora wzrostu poprawia odporność na wyleganie. Znakomita zdrowotność – wysoka odporność na mączniaka i rdzę brunatną. Zalecana norma wysiewu na glebach średnich w optymalnym terminie siewu 270 – 330 ziaren/1m2 (140-160 kg/ha).C1 
Pszenżyto ozimeKWS AVEO  Idealna odmiana do intensywnej uprawy dzięki doskonałej odporności na wyleganie oraz wysokiej odporności na choroby w szczególności na: mączniaka i rdzę brunatną. Dobra mrozoodporność zwiększa bezpieczeństwo uprawy. Bardzo grube ziarno, z dużą odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Wysokość roślin określana na średnią do wysokiej.C1 
Pszenżyto ozimeROTONDO (Danko)  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski, Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka, Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu(130-150 kg), co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.C1 
Pszenżyto ozimeTADEUS (Saaten Union)  Pszenżyto krótkosłome wyróżniające się zimotrwałością (5,5) i odpornością na suszę. Charakteryzuje się wysoką masą tysiąca ziaren (47,5 g w COBORU) i najwyższą odporności na porastanie (7 pkt. W skali COBORU). Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania i odporność na choroby. Zalecane do siewu od 20 września (260-290 ziaren/m2) do 20 października (330-360 ziaren/m2).C1 
Pszenżyto ozimeORINOKO (Danko)  Pszenżyto Orinoko to krótkosłoma, bardzo plenna odmiana zarejestrowana w 2017 roku, przeznaczona do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej, bardzo odporna na choroby, Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0, Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie, Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.C1 
Pszenżyto ozimeAVOCADO (Danko)  Król słabych gleb. Odmiana o tradycyjnej długości słomy. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 9. Avokado należy od odmian o średniej wczesności i bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie to 300 – 350 kiełkujących ziaren na m2 tj. 150 – 175 kg.  C1 
Pszenżyto ozimeBELCANTO (Danko)  Kumulacja korzyści. Belcanto to pszenżyto ozime charakteryzujące się rekordowo wysokim poziomem plonowania na terenie Polski oraz Niemiec. Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno glebowych. Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości IVa i IVb. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość 5,5. Pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Norma wysiewu w optymalnych warunkach siewu to 300 – 340 kiełkujących nasion na m2 140 – 160 kg.  C1 
Pszenżyto ozimePROBUS
(Strzelce)
  Pszenżyto o wysokim potencjale plonowania 112% wzorca w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Odmiana o bardzo wysokiej zimotrwałości i mrozoodporności  6 w 9 stopniowej skali. Bardzo duża odporność na wyleganie. Odmiana krótkosłoma. Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie 280 – 320 kiełkujących nasion na m2.  C1 
Pszenżyto ozimeGRINGO (Danko)  Odmiana o skróconym źdźble i wyróżniającej się zimotrwałości (6,0 w skali 90 ) . Posiada wysoką zawartość białka, dzięki czemu doskonale sprawdza się w żywieniu zwierząt. Odmiana zdrowa i sztywna, Charakterystyczną cechą odmiany Gringo są piękne, zdrowe kłosy i grube ziarno o dobrej gęstości. Bardzo dobrze się krzewi, doskonale znosi rozrzedzony siew, maksymalnie wykorzystuje optymalne warunki środowiska i jest bardzo dobrym konkurentem dla pszenic paszowych. Przeznaczone jest do intensywnej i średnio intensywnej technologii uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, ze wskazaniem na gleby średnie i dobre. Norma wysiewu w terminie optymalnym wynosi 300-350 ziaren na 1 m2 (ca.150-170 kg/ha).  C1 
Pszenżyto ozime  SU LIBORIUS (Saaten Union) NOWOŚĆ    Polecany na najsłabsze gleby pszenżytnie oraz stanowiska, gdzie występują okresowe niedobory wody. Ponadprzeciętny poziom plonowania 106% wzorca na poziomie A1 oraz A2. Jedna z najzdrowszych odmian w Krajowym Rejestrze. Podwyższona odporność na wyleganie oraz wysoka zawartość białka. Roślina wysoka.C1 
Pszenica ozimaKWS LOFT    Zdecydowanie najwyższy poziom plonowania – najwyższe plony ziarna w doświadczeniach rejestrowych w Polsce, 118% wzorca na poziomie a1 i 112% wzorca na poziomie a2, Znakomite parametry jakościowe ziarna – bardzo wysoka i stabilna liczba opadania, nawet w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych. Parametry ziarna grupy A. Zdrowe źdźbło oraz liście – rewelacyjna odporność na najważniejsze choroby występujące w pszenicy, szczególnie wysoka odporność na mączniaka, choroby podstawy źdźbła oraz rdzę brunatną, Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie – polecana do technologii intensywnej.C1 
Pszenica ozimaLAWINA (Danko)

  Odmiana paszowa zarejestrowana w Polsce w 2019 r. Charakteryzuje się rekordowo wysokim poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy. Posiada nadzwyczajną odporność na choroby, szczególnie na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, DTR, rdzę żółtą i brunatną. Dobrze się sprawdza w monokulturze zbożowej i siewie po kukurydzy. Odmiana niewysoka, wczesna o bardzo dobrej zimotrwałości 4,5. Ma bardzo dobrą krzewistość. Zalecana norma wysiewu 300- 350 ziaren na m2 160m- 180 kg/ha  C1
Pszenica ozimaOPOKA (Strzelce)

  Odmiana na suszę i mróz. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka i glutenu. Posiada grube, dobrze wyrównane i ciężkie ziarno. Doskonała jakość wypiekowa i parametry jakościowe. Posiada podwyższoną odporność na suszę. Doskonale radzi sobie na słabszych i mozaikowatych glebach. Podwyższona tolerancja na jony glinu. Bardzo dobra zimotrwałość 4,5 – 5. Rośliny wysokie o średnim terminie dojrzewania.C1 
Pszenica ozimaEUFORIA (Strzelce)  Pszenica jakościowa klasy A/E, ziarno ciężkie dobrze wyrównane. Odmiana o bardzo dużym potencjale plonowania i rewelacyjnej zimotrwałości. Po ostrej zimie w 2016 roku COBORU oceniło zimotrwałość EUFORII na 6 stopni. Odmiana odporna na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie, wysoką tolerancją na obniżone pH gleby 6/9, oraz wysoką odpornością na porastanie ziarna w kłosie 6/9 co pozwala na uzyskanie dobrych parametrów jakościowych nawet podczas mokrych żniw.C1 
Pszenica ozimaBOSPORUS (Danko)  Rekordowa plenność! Wysoka zdrowotność. Bosporus to wysokoplenna odmiana pszenicy ozimej zarejestrowana w Polsce i Niemczech w 2019 r. Jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Polsce. Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B). Bardzo dobra odporność na choroby. Zimotrwałość 4. Bardzo dobra krzewistość, przydatna jest również do opóźnionych siewów. Norma wysiewu w optymalnym terminie 300 – 350 kiełkujących ziaren 150 – 170 kg/haC1 
Pszenica ozima  KWS SOLEHIO OŚCISTA  Wysokoplonująca pszenica oścista. Odmiana dobrze toleruje słabe stanowiska. Cechuje ją wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Wysokość rośliny określna jako niska do średniej. Solehio zaliczana do grupy A- jakościowej.C1 
Pszenica ozimaHONDIA (Danko)  W Polsce jakość oceniona na pograniczu grupy E/A. Nr 1 w plenności przy opóźnionych siewach! Ziarno jest grube o bardzo dobrym wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i wysoka zimotrwałością (5,5). Toleruje nieuregulowane pH, co daje możliwość uprawy na słabszych stanowiskach. Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu wynosi 320-350 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 170-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. UWAGA!!!   w przypadku zastosowania preparatów chwastobójczych zawierających chlorotoluron, mogą (w skrajnych przypadkach) wystąpić uszkodzenia roślin.  C1 
Żyto ozimeDankowskie RUBIN  Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu. Odmiana wczesna, przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Szczególnie przydatna na gleby słabe. Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie, co sprawia, że może być uprawiana w intensywniejszej technologii. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niską podatnością na sporysz. Nadzwyczajna krzewistość. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne. Przy terminie opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.  C1 
  Inne odmiany zbóż dostępne na zamówienie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *