O konieczności wapnowania i pozytywnego wpływu tego zabiegu na rentowność produkcji roślinnej, świadczą sukcesy gospodarstw stosujących różnego rodzaju wapna nawozowe firmy Nordkalk oraz wyniki osiągnięte w prowadzonych przez nas doświadczeniach polowych.Wzrost uzyskanych plonów w wyniku zastosowania produktów Nordkalk wskazuje na celowość wprowadzenia tego zabiegu agrotechnicznego jako stałego elementu planu nawożenia. Zysk finansowy wynikający z wapnowania ilustruje rysunek:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *