W Polsce o wielkości zużycia nawozów mineralnych decyduje przede wszystkim poziom opłacalności produkcji roślinnej, a dopiero w dalszej kolejności potrzeby pokarmowe roślin czy też zasobność gleby w składniki pokarmowe. Tymczasem na pierwszym miejscu powinny znaleźć się właśnie potrzeby pokarmowe roślin, odczyn gleby (pH) i jej zasobność w przyswajalne składniki pokarmowe. Należy pamiętać, że w odżywianiu roślin wszystkie czynniki są ważne, a elementem limitującym będzie zawsze ten o najmniejszej wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *