Jak zoptymalizować wydatki ponoszone na produkcję w rolnictwie? Podstawa to odpowiednia kalkulacja! Stosunek kosztów do oczekiwanego plonu powinien gwarantować jak najlepszy wynik finansowy. Obecna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie wymaga szczególnie rozsądnego podejścia do wydatków ponoszonych na produkcję w rolnictwie. Powinny one być tak skalkulowane, aby stosunek kosztów do oczekiwanego plonu gwarantował jak najlepszy rezultat finansowy. Należy jednak pamiętać, że zarówno inwestycje jak i oszczędności muszą być ekonomicznie uzasadnione i opierać się na racjonalnych przesłankach uwzględniających m.in. analizy glebowe, sygnalizację występowania chorób, szkodników czy też wyniki doświadczeń. Odpowiednio ustalone nawożenie, dawkowanie środków ochrony roślin i zmianowanie powinny gwarantować zwrot poniesionych nakładów i zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *